NightVision
Rugpjūtis 21, 2007

PHP 5 OOP

Prieš pradėdami skaityti straipsnį įsitikinkite, kad turite geras 4 Objektinio Programavimo žinias.
Straipsnyje bus naudojami tokie ženklai:

 • <> - tarp šių skliaustelių rašoma, kas turėtų būti toje vietoje;
 • <…> - ir taip toliau…
 • [] - tokie skliausteliai žymi, kad raktažodžiai nurodyti tarp šių skliaustelių nėra būtini;
 • | - nurodo, kad gali būti vienas ar kitas variantas.

Taip pat įsidėmėkite, kad metodai - tai klasių funkcijos.

Klasės, Klasės, Klasės….
Klasė tai kolekcija kintamųjų bei metodų, kuri sėkmingai gali dirbti su klasės kintamaisiais ir kitais metodais.

Pavyzdinė klasė parašyta 4 kalboje:

class Seima {
  // Keletas klasės kintamųjų
  var $Vaikai;
  var $Mama;
  var $Tetis;
 
  // Konstruktorius
  function Seima($Mama, $Tetis, $Vaikai) {
   // Priskiriame klasės kintamiesiems konstruktoriaus kintamųjų/argumentų reikšmes
   $this->Vaikai = $Vaikai;
   $this->Mama = $Mama;
   $this->Tetis = $Tetis; 
  }
 
  // Funkcija
  function ShowFamily() {
   echo "<PRE >";
   echo "Vaikai: ";
 
   // Spausdiname kintamąjį, kuris yra klasėje
   print_r($this->Vaikai);
   echo "\n";
 
   echo "Mama: {$this->Mama}\n";
   echo "Tetis: {$this->Tetis}\n";
   echo "</PRE >";
  }
}

Aukščiau pateiktos klasės objektą galime sukurti ir naudoti taip:

// Sukuriame klasę, jos objektą priskiriame kintamajam $Seima
$Seima =& new Seima(
  "Mama1", "Tetis1",
  Array("Vaikas1", "Vaikas2", "Vaikas3")
); 
 
// Atvaizduojame šeimą
$Seima->ShowFamily();

Dabar susipažinkime su 5 Objektiniu Programavimu.
Visų pirma norėčiau paminėti, jog 5 kalboje norint perduoti objekto adresą nebereikia dėti adreso ženklo `&`.
Objekto Adresas 5 kalboje yra nusiunčiamas automatiškai.

Access modiferiai…. Kas tai?
Access modiferiai - tai klasėje esančio metodo ar kintamojo pasiekimo leidimas.
Access modiferiai 5 kalboje yra 3:

 • private - pasiekiamas TIK iš tos klasės, kur aprašytas;
 • protected - pasiekiamas iš tos klasės, kur aprašytas ir iš jos vaikų;
 • public - pasiekiamas iš visur.

Senąjį raktažodį var pakeičia naujasis 5 raktažodis public.
Jei 5 klasės metodui nenurodytas pasiekiamumas, jis automatiškai tampa public.
Todėl 5 gali tvarkytis su 4 klasėmis.

Metodų ir kintamųjų su access modiferiais aprašymo sintaksė:

[[final]|[abstract]] class <klasės pavadinimas> {
  [<access modiferis> $<kintamojo pavadinimas> [= <reikšmė>];]
  [<...>]
 
  [const <KONSTANTOS PAVADINIMAS> [= <reikšmė>];]
 
  [[<access modiferis>] [static] [[abstract]|[final]]
  function <funkcijos pavadinimas>(<argumentai>){<...>}|;]
 
  [<...>]
}

Klasės aprašymo ir panaudojimo pavyzdys:

class Foo {
  // kintamieji su įvairiais modiferiais
  public $Name;
  private $MyName;
  protected $Bar;
 
  // Konstruktorius.
  public function Foo($Vardas, $ManoVardas, $Baras) {
   // nustatome klasės kintamųjų reikšmes
   $this->Name = $Vardas;
   $this->MyName = $ManoVardas;
   $this->Bar = $Baras;
  }
 
  public function Reset() {
   // iškviečiame klasėje esančius metodus (klasės funkcijas)
   $this->SetBar("Hello");
   $this->SetMyName("Hi");
   $this->SetName("Bevardis");
  }
 
  public function Show() {
   return "{$this->Name}\n{$this->MyName}\n{$this->Bar}\n";
  }
 
  protected function SetBar($Reiksme) {
   // nustatome klasės kintamojo Bar reikšmę
   $this->Bar = $Reiksme;
  }
 
  private function SetMyName($Reiskme) {
   // nustatome klasės kintamojo MyName reikšmę
   $this->MyName = $Reiskme;
  }
 
  public function SetName($Reiskme) {
   // nustatome klasės kintamojo Name reikšmę
   $this->Name = $Reiksme;
  }
}
 
// Panaudojimo pavyzdys:
$FooClass = new Foo("Jonas", "Paulius", "Blynas");
echo $FooClass->Atvaizduoti(); // visi aukščiau nurodyti vardai bus sėkmingai atvaizduoti
echo "{$FooClass->Name}\n"; // ekrane pamatysime: "Jonas"
echo "{$FooClass->MyName}\n"; // Klaida! Negalima pasiekti "privataus" kintamojo.
echo "{$FooCloss->Bar}\n"; // Klaida! Negalima pasiekti "uždrausto" kintamojo
$FooClass->SetBar(10); // Klaida! Negalima pasiekti "uždrausto" metodo
$FooClass->Reset();
echo $FooClass->Show(); // sėkmingai išspausdins naujas reikšmes.
 
// Praplečiame klasę Foo (Sukuriame "vaiką")
class FooBar extends Foo {
  public function Show() {
   echo "Kita";
  }
 
  public function Debug() {
   $this->Reset(); // metodą įvykdys iš šios klasės (atspausdins "Kita")
   parent::Reset(); // metodą įvykdys iš paveldėtos klasės (Foo)
   $this->Show(); // metodą įvykdys iš parento.
   $this->SetBar("FooBar nustatytas."); // metodą įvykdys iš paveldėtos klasės sėkmingai
   $this->SetMyName("Dfsdasfasf"); // Klaida! Privatus metodas nepasiekiamas.
  }
}
 
// panaudojimo pvz.:
$FBObject = new FooBar();
$FBObject->Reset();
$FBObject->Show();
$FBObject->Debug();

Taigi kaip matome klasė FooBar taip pat įgijo paveldėtos klasės metodus ir kintamuosius.
Kitaip tariant praplėtė klasę Foo.

Naujas konstruktorius, ir DESTRUKTORIUS.
Konstruktorių galite vartoti kaip ir anksčiau (T.y. function <klasės pavadinimas>(<argumentai>) { <…> }).
Bet kam gi naudoti senąjį jei yra naujasis?
Naujojo konstruktoriaus pavadinimas - __constructor(…);
Konstruktorių aprašyti galime lygiai taip pat kaip ir anksčiau ( 4 kalboje) tik kitokiu pavadinimu.

Konstruktoriaus aprašymo sintaksė:

class <klasės pavadinimas> {
  public function __constructor([<Argumentai>][<...>]) {
    <...>
  }
}

Susipažinkime su destruktoriumi.
Destruktoriaus funkcija įvykdoma objekto sesijos pabaigoje (kai objektas yra nebenaudojamas).

Destruktoriaus aprašymo sintaksė:

class <klasės pavadinimas> {
  [public] function __destructor() {
   <...>
  }
}

Panagrinėkime konstruktoriaus ir destruktoriaus aprašymo ir naudojimo pavyzdį:

class Klase {
  public function __constructor($Argmentas, $Argumentas_2, $Argumentas_3 /* ..... */) {
   echo "Pradėta: {$Argumentas}, {$Argumentas_2}, {$Argumentas_3}....\n";
  }
 
  public function __destructor() {
   echo "Pabaigta\n";
  }
 
  public function DoSomething() {
   echo "Darau kažką...\n";
  }
}
 
// Panaudojimo pvz.:
$KlasesObj =  new Klase("Vienas", "du", "trys");
$KlasesObj->DoSomething();
// ... //

Ekrane pamatysime:

Pradėta: Vienas, du, trys....
Darau kažką...
Pabaigta.

Turbūt kyla klausimas - kur aš galėčiau panaudoti tą “konstruktorių” ir “destruktorių”?
Atsakymas paprastas - tarkime duomenų bazės valdymui, kai reikia prisijungti prie duomenų bazės ir visų užklausų vykdymo pabaigoje reikia atsijungti nuo duomenų bazės.

Pavyzdžiui:

class DB_MySQL {
  protected $Database;
 
  public function __construct($Host, $Database, $Username, $Password) {
   $this->Database = mysql_connect($Host, $Username, $Password);
   mysql_select_db($Database);
  }
 
  public function __destruct() {
   mysql_close($this->Database);
  }
 
  public function SendQuery($Query) {
   return mysql_query($Query);
  }
}
 
$Localhost = new DB_MySQL("localhost", "mydatabase", "root", "sa");
$Result = $Localhost->SendQuery("SELECT * FROM Seeds");

Manau, jau supratote kaip veikia konstruktorius ir destruktorius.

Susipažinkime su Interfeisais (Angl. Interface)
Interfeisai - tai abstrakčių/deklaruotų metodų ir konstantų rinkinys.
Klasė, kuri paveldės interfeisą privalės aprašyti tuos metodus, kurie yra deklaruoti interfeise.
Interfeisai kaip ir klasės yra paveldimi panašiai tik naudojant raktažodį `implements`:

class <klasės Pavadinimas> implements <interfeisas>[,<...>] { }

Interfeisai yra aprašomi taip:

interface <interfeiso pavadinimas> {
  [const <KONSTANTOS PAVADINIMAS> [= <reikšmė>];]
 
  [<...>]
 
  [[<access modiferis>] [static] [[abstract]|[final]]
  function <funkcijos pavadinimas>(<argumentai>);]
 
  [<...>]
}

Kad interfeisų pavadinimai nesimaišytų su klasių pavadinimais, prie interfeiso pavadinimo rekomenduojama naudoti didžiąją `I` raidę:

interface I<interfeiso pavadinimas> {}

Interfeiso panaudojimo pavyzdys:

interface IFamily {
  const SEX_MALE = 0x00;
  const SEX_FEMALE = 0x01;
 
  public function __construct($Father, $Mother);
  public function AddChild($Sex, $Name);
}
 
class Family implements IFamily {
  private $Father;
  private $Mother;
  private $Childrens = Array();
 
  public function __construct($Father, $Mother) {
   $this->Father = $Father;
   $this->Mother = $Mother;
  }
 
  public function AddChild($Sex, $Name) {
   if($Sex == IFamily::SEX_MALE) // jei $Sex yra 0x00
     $this->Childrens['Male'][] = $Name;
   elseif($Sex == IFamily::SEX_FEMALE) // jei $Sex yra 0x01
     $this->Childrens['Female'][] = $Name;
   else // jeigu nebuvo nei 0x00 nei 0x01
     $this->Childrens['Unknown'][] = $Name;
  }
 
  public function Show() {
   echo "{$this->Father}'s & {$this->Mother}'s Family:\n";
   echo "  Father: {$this->Father}\n";
   echo "  Mother: {$this->Mother}\n";
   echo "  Childrens:\n";
 
   foreach($this->Childrens as $Sex => $Children)
     foreach($Children as $Name)
      echo "   {$Name} ({$Sex})\n";
  }
}
 
$Families = Array();
 
// Įkelia į masyvą objektą, kuris paveldi IFamily interfeisą
function AddFamily(IFamily $Family) {
  global $Families;
 
  $Families[] = $Family;
}
 
function ShowAll() {
  global $Families;
 
  echo "<PRE >";
 
  foreach($Families as $Family) {
   $Family->Show();
   echo "\n";
  }
 
  echo "</PRE >";
}
 
$TedFamily = new Family("Ted", "Lisa");
$TedFamily->AddChild(IFamily::SEX_MALE, "John");
$TedFamily->AddChild(IFamily::SEX_FEMALE, "Groove");
$TedFamily->AddChild(IFamily::SEX_FEMALE, "Rihana");
AddFamily($TedFamily);
 
$JohnFamily = new Family("John", "Britney");
$JohnFamily->AddChild(IFamily::SEX_MALE, "Gabriel");
$JohnFamily->AddChild(IFamily::SEX_FEMALE, "Garazi");
$JohnFamily->AddChild(IFamily::SEX_MALE, "Vandy");
AddFamily($JohnFamily);
 
ShowAll();

Ekrane pamatysime:

Ted's & Lisa's Family:
  Father: Ted
  Mother: Lisa
  Childrens:
   John (Male)
   Groove (Female)
   Rihana (Female)
 
John's & Britney's Family:
  Father: John
  Mother: Britney
  Childrens:
   Gabriel (Male)
   Vandy (Male)
   Garazi (Female)

5 kalboje yra galimybė deklaruoti abstraktų metodą ne tik interfeisuose bet ir klasėse - tai veikia lygiai taip pat.

Deklaruoti abstraktų metodą galime taip:

abstract <klasės pavadinimas> {
  [[<access modiferis>] [static] abstract function <funkcijos pavadinimas>(<argumentai>);]
}

Pavyzdžiui:

abstract class MyClass {
  public function DoSomething() {
   echo "I'm doing something...\n";
  }
 
  public abstract function DoWhatever();
}
 
$MyObject = new MyClass;
$MyObject->DoSomething(); // Metodą iškvies sėkmingai
$MyObject->DoWhatever(); // Klaida! Metodas DoWhatever yra abstraktus (neaprašytas)
 
class ExtendMyClass extends MyClass {
  public function DoWhatever() {
   echo "Hello!\n";
  }
}
 
$ExtendMyObject = new ExtendMyClass;
$ExtendMyObject->DoSomething(); // Metodą iškvies sėkmingai
$ExtendMyObject->DoWhatever(); // Metodą iškvies sėkmingai

Objektų klonavimas - kas tai?
Objektų klonavimas - tai objekto kopijavimas, o ne adreso gavimas.
Kaip minėjau 5 kalboje adresas objektams yra siunčiamas automatiškai,
todėl visada keisdami vieno kintamojo reikšmę (kuri yra objektas) pakeičiame ir kito kintamojo reikšmę.
Norėdami nepakeisti kito kintamojo reikšmės (objekto), o tiesiog sukurti naują objekto kopiją turime naudoti raktažodį `clone`.

Panagrinėkime vieną pavyzdį:

class Mano {
  public $Name;
 
  public function __construct($Name) {
   $this->Name = $Name;
  }
 
  // "Magiškasis metodas", kai objektas verčiamas į String tipą
  public function __toString() {
   return $this->Name;
  }
}
 
$Object = Array();
$Object[0] = new Mano("Jonas");
$Object[1] = new Mano("Petras");
 
echo "\$Object[0] = {$Object[0]}\n"; // $Object[0] = Jonas
echo "\$Object[1] = {$Object[1]}\n"; // $Object[1] = Petras
 
$Object[2] = $Object[0];
$Object[2]->Name = "Jonukas";
 
$Object[3] = $Object[1];
$Object[3]->Name = "Petriukas";
 
echo "\$Object[0] = {$Object[0]}\n"; // $Object[0] = Jonukas
echo "\$Object[1] = {$Object[1]}\n"; // $Object[1] = Petriukas
echo "\$Object[2] = {$Object[2]}\n"; // $Object[0] = Jonukas
echo "\$Object[3] = {$Object[3]}\n"; // $Object[1] = Petriukas

Kaip pastebėjote objektai pasikeitė tolygiai.

O dabar panagrinėkime sekantį pavyzdį, kai naudojame raktažodį `clone`:

class Mano {
  public $Name;
 
  public function __construct($Name) {
   $this->Name = $Name;
  }
 
  // "Magiškasis metodas", kai objektas verčiamas į String tipą
  public function __toString() {
   return $this->Name;
  }
}
 
$Object = Array();
$Object[0] = new Mano("Jonas");
$Object[1] = new Mano("Petras");
 
echo "\$Object[0] = {$Object[0]}\n"; // $Object[0] = Jonas
echo "\$Object[1] = {$Object[1]}\n"; // $Object[1] = Petras
 
$Object[2] = clone $Object[0];
$Object[2]->Name = "Jonukas";
 
$Object[3] = clone $Object[1];
$Object[3]->Name = "Petriukas";
 
echo "\$Object[0] = {$Object[0]}\n"; // $Object[0] = Jonas
echo "\$Object[1] = {$Object[1]}\n"; // $Object[1] = Petras
echo "\$Object[2] = {$Object[2]}\n"; // $Object[0] = Jonukas
echo "\$Object[3] = {$Object[3]}\n"; // $Object[1] = Petriukas

Manau, skirtumą pastebėjote iškart.

Susipažinkime su finalinėmis klasėmis ir metodais.
Finalinės klasės ir metodai (Angl. Final Classes & Methods) - tai tokios klasės, metodai, kurių praplėsti ar perrašyti (Angl. Override) negalima.
Final raktažodis tarsi užrakina metodą ar klasę.

Finalinės klasės ir metodai turi būti aprašyti taip:

final class <klasės pavadinimas> {
  [[<access modiferis>] [static] [final]
  function <funkcijos pavadinimas>(<argumentai>){<...>}]
 
  [<...>]
}

Panaudojimo pavyzdys:

final class MyFinalClass {
  public function function Do() {
   echo "Hello!\n";
  }
 
  public final function DoFinal() {
   echo "Hello Again!\n";
  }
}
 
// Klaida! Negalima paveldėti/praplėsti finalinės klasės!
class ExtendMyFinalClass extends MyFinalClass {
  // ...
}
 
class MyFinalMethod {
  public function function Do() {
   echo "Hello!\n";
  }
 
  public final function DoFinal() {
   echo "Hello Again!\n";
  }
}
 
// Gerai! Klasė nėra finalinė, todėl paveldėti/praplėsti galima
class ExtendMyFinalMethod extends MyFinalMethod {
  // Klaida! Negalima perrašyti finalinio metodo
  public function DoFinal() {
   // ...
  }
}

Turbūt pastebėjote, jei klasė yra finalinė, tai ir visi metodai, kintamieji bus taip pat finaliniai.

Panašūs straipsniai


“PHP 5 OOP” komentarų: 4

 1. adomas

  apie objektinį programavimą daug gerų resursų yra.. o kai žinai OOP tai nesvarbu ant ko OOP naudoti. naudingos čia nebent php plonybės kurias susigūglini kai prireikia. nu bet tarkim “zajebys pavarei” :D

 2. » PHP klausimai #2 - atsakymai Archyvas » Pixel.lt

  […] 3. Kas yra SimpleXML? SimpleXML - biblioteka (pateikiama kartu su PHP5), kurios pagalba galima lengvai ir patogiai dirbti su XML failais OOP būdu. […]

 3. PHP klausimai #5 » Pixel.lt

  […] 3.Kuo skiriasi PHP 4 ir PHP 5 konstruktoriai (oop)? […]

 4. PHP klausimai #5 (atsakymai) » Pixel.lt

  […] Kuo skiriasi PHP 4 ir PHP 5 konstruktoriai (oop)? PHP 4 konstruktoriaus pavadinimas yra identiškas klasės pavadinimui, o PHP 5 turi […]

Rašyti komentarą

Jūs privalote prisijungti jeigu norite rašyti komentarą.